Sever 1
172

Em người mẫu ti thâm show hàng chụp ảnh nude

Chu Songyuan không nói một lời nào trong suốt buổi khiêu vũ và thậm chí còn không nhìn tôi. Xoay quanh tôi. Chồng ơi, em sẽ làm Nó đi rồi! Nó rỉ ra… Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc┅┅ ”Keli!” Tôi nắm lấy tay cô ấy, cười tinh nghịch, “Vợ chồng thì nên nắm tay!” ”Tôi không giống cậu┅┅” Cô ấy bẽn lẽn cố rũ bỏ cảm xúc của mình.

View more